שנה לחוק אוויר נקי: האם אפשר לנשום לרווחה?

לרגל שנה לכניסתו לתוקף של חוק אוויר נקי, הוציאה הקואליציה לבריאות הציבור דו”ח מעקב אחר יישום החוק שנכנס לתוקף בינואר 2011. הדו”ח מצביע על פערים ביישום ונותן דגשים מרכזיים לשנים הבאות, כולל המלצות מעשיות ליישום טוב יותר של מטרות החוק. בחוק אוויר נקי טמון פוטנציאל רב לשיפור איכות האוויר בישראל, אך המימוש, לאחר שנה אחת …