פניה של ארגוני הסביבה לועדת טרכטנברג לכלול שיקולים סביבתיים במסמך הפתרונות

Air pollution is a great concern for many governments today. Why not do your part by playing games at http://www.casinochoice.ca and donating the proceeds towards environmental conservation? בימים טעונים אלו, בהם אזרחי המדינה הקורסים תחת הנטל הכלכלי הקשה, יוצאים להפגין ולמחות בכל פינה ורחוב, חשוב מאד לזכור שצדק חברתי הוא גם צדק סביבתי ותכנוני. ארגוני …