חשד לזיהומים חמורים בתפן-להיכן מזרימים את השפכים?

המחדל הסביבתי בתפן – עודנו נמשך. שוב ושוב מבטיחים שבקרוב יפתר, למי להאמין? “הבטחות הבטחות” זה שם שניתן לאחד הפסלים הממוקמים בגן התעשיה. אנחנו מאמינים למציאות שבשטח, אבל היא מתסכלת לכתבה המלאה של עידוא דגן שהתפרסמה בחדר החדשות ב 10.9.12