שנה לחוק אוויר נקי: האם אפשר לנשום לרווחה?

לרגל שנה לכניסתו לתוקף של חוק אוויר נקי, הוציאה הקואליציה לבריאות הציבור דו”ח מעקב אחר יישום החוק שנכנס לתוקף בינואר 2011. הדו”ח מצביע על פערים ביישום ונותן דגשים מרכזיים לשנים הבאות, כולל המלצות מעשיות ליישום טוב יותר של מטרות החוק.

בחוק אוויר נקי טמון פוטנציאל רב לשיפור איכות האוויר בישראל, אך המימוש, לאחר שנה אחת בלבד, מצביע על יישום חלקי:

ערכי איכות אוויר: ערכי היעד מבוססים על ההשפעות הבריאותיות של המזהמים השונים, אולם עבור מזהמי אוויר מסוימים קיימים פערים לא סבירים בין ערך היעד לערך הסביבה. למספר מזהמים טרם נקבעו ערכי סביבה, ולאחרים קיימים רק ערכי סביבה שנתיים, מה שמקשה על המדידה.

זיהום האוויר מתחבורה: החוק כמעט ולא מתייחס לזיהום אוויר מתחבורה ומשאיר את רוב הטיפול בנושא למשרד התחבורה. החוק אכן קורא לצמצום הפליטות מכלי רכב אך לא מעודד את השימוש בתחבורה ציבורית.

אם אתם בראש ירוק ואיכות הסביבה חשובה לכם, סביר להניח שאתם נפגשים בנושא בכל צומת בחייכם. גם הזמנות לאירוע הן הזדמנות טובה ליישום האידיאולוגיה שלכם. אל תוותרו על הזמנה ירוקה!

התכנית הלאומית לצמצום זיהום האוויר בישראל: במסגרת החוק ממשלת ישראל מחויבת עד 2012 להכין תכנית לאומית לצמצום זיהום האוויר. התכנית גובשה בהליך מעמיק במהלך 2011 אך היא לוקה בחסר: ישנה התייחסות מצומצמת לתחבורה ציבורית, חוסר התייחסות למאפייני זיהום אוויר אזוריים והתייחסות מרובה להמלצות ובחינות ולא לצעדים אופרטיביים.”.

בתגובה לדוח הודיע ח”כ דב חנין, יו”ר הועדה המשותפת לסביבה ובריאות, כי בכוונתו לכנס את הוועדה לדיון דחוף בנושא: “הממשלה מפירה את החוק בכך שהיא נמנעת מלאשר תכנית לאומית להפחתת זיהום אוויר. לכך יש מחיר קודם כל בחיים ובבריאות של בני אדם. בולט במיוחד המחדל בתחום התחבורה הציבורית והמשך הזנחת התחבורה הציבורית שנותרה מזהמת ובעייתית.”

לקריאת הדוח המלא: