פניה של ארגוני הסביבה לועדת טרכטנברג לכלול שיקולים סביבתיים במסמך הפתרונות

Air pollution is a great concern for many governments today. Why not do your part by playing games at http://www.casinochoice.ca and donating the proceeds towards environmental conservation?

בימים טעונים אלו, בהם אזרחי המדינה הקורסים תחת הנטל הכלכלי הקשה, יוצאים להפגין ולמחות בכל פינה ורחוב, חשוב מאד לזכור שצדק חברתי הוא גם צדק סביבתי ותכנוני. ארגוני הסביבה, כולל אל”ס, פונים בימים אלו במכתב לועדת טרכטנברג בדרישה לכלול היבטים ושיקולים סביבתיים במסמך הפתרונות שיוצע על ידם.

תושבים וארגונים סביבתיים, נתקלים בקשיים מסוגים שונים, בבואם לבקש מידע בדבר מקורות זיהום בסביבתם. במצב הנוכחי, בו המידע אינו מפורסם, קיים גם קושי לדעת מה בדיוק לשאול, כאשר הגורמים המזהמים והחומרים המזהמים אינם ידועים. חוק חופש המידע, עפי”ר מסרבל ולעיתים אף גורם להסתרת מידע.
מתוך הבנה שאזרחים וארגונים המעונינים להשפיע אינם יכולים לפעול ללא מידע זמין, כלומר מידע פתוח ונגיש לכל, קידמנו ביוני 2003, הליך מהיר של כתיבת הצעת חוק “המידע הסביבתי”
שיחייב את הרשויות השונות ואת המשרד לאיכות הסביבה לפרסם את כל המידע הסביבתי בארץ.

תכלית החקיקה הינה הטלת חובה על רשויות ועל המשרד לאיכות הסביבה ואיגודי ערים לאיכות הסביבה
לפרסם מידע סביבתי אשר מוחזק אצלם ולפרסמו באופן שוטף על-ידי מדיה אלקטרונית או בכל דרך
אחרת זמינה לציבור. החוק יורה על הקמת מערך מרכז אשר יאסוף, ירכז ויפרסם נתונים סביבתיים
באופן נגיש ונהיר לכל.
במצב הנוכחי, בו המידע אינו מפורסם, קיים קושי רב לדעת, איזה מידע לבקש מהרשויות, קרי, מיהם
הגורמים המזהמים. כמו כן, אין כיום כלי, שבאמצעותו יכול הציבור לקבל תמונה כוללת על מצב הסביבה
במקום מגוריו.
חקיקה זו מטרתה להעצים את הציבור ונציגיו, במאמציהם לדרוש דין וחשבון מהגורמים העלולים לזהם
את הסביבה. החקיקה נועדה להרחיב את היכולת של אזרחים, ואירגונים כמונו, לברר מידע חיוני אודות
גורמים מזהמים בסביבתם, ביעילות ובזמינות מירבית.
שינוי חקיקתי זה נדרש, על מנת להסדיר הזרמת מידע לציבור.
החוק נכתב במהירות הבזק, ע”י אפרת קוצ’ינסקי ודביר אורן, סטודנטים מהקליניקה לצדק סביבתי
באוניברסיטת ת”א, בהנחייתם הנאמנה של עו”ד דן פיש ועו”ד ליאת גולן, הוא מקודם בכנסת ע”י
ח”כ ד”ר לאה נס – יו”ר ועדת המשנה למפגעים סביבתיים.