זורקים עליך כסף לא תקח? לא

האם לא הגיע הזמן לחייב את החברות הפיננסיות בתוספת אזהרה על פרסומיהן ושידוליהן לקחת הלוואה, בדיוק כמו במודעות על סיגריות? שלומית יהב מאמינה שההלוואה מזיקה לבריאות, אזאל תקחו, רק אם אתם ממש חייבים, והיו מודעים להשלכות

אין מנגנון של איסוף נתונים שיטתי, פיקוח ובקרה מסודר ומדויק על כלל המפעלים, ועל אופן יישום תנאי רישיון העסק שלהם. אין חלוקת סמכויות ברורה ושקופה בין המשרד להגנת הסביבה, איגודי הערים והרשויות המקומיות. עובדה זו מהווה מכשול ראשי בפני יכולת ההרתעה של הרשויות כלפי מפעלים, וגם ביכולת הרשויות לנהל, בעת הצורך, הליך משפטי נגד מפעלים מזהמים.

· בתי החולים בישראל אינם נבדקים כראוי על ידי רשויות איכות הסביבה ותורמים בין 5% ל־30% מהחומרים הרפואיים המסוכנים לבריאות הציבור, הנמצאים בשפכים העירוניים.

· משרד התמ”ת אינו מפרסם מידע על בדיקות תעסוקתיות בסביבת העבודה של העובדים, כמחויב על פי חוק. לאתר הדו”ח>>>