הירוקים הם לא רק נטל: בזכותם תהיה לכם עבודה

למרות ההתקדמות שעשינו בתחום, בכל פעם שעולים נושאים “ירוקים” עולה שאלת המחיר, ואיכות הסביבה עדין נתפסת בעיני רבים כנטל ולא כנכס. עם זאת, פרויקטים עתידיים של תחבורה ציבורית, ניהול פסולת ושימור אנרגיה, יובילו להגדלת התעסוקה במשק, צמצום פערים חברתיים ושמירה על איכות החיים והסביבה