ארדן: “משרד האנרגיה עוצם עיניים”

השר להגנת הסביבה גלעד ארדן מודיע לכם מעכשיו שהקיץ הבא יהיה חם – ומזוהם, והמחסור בחשמל עלול אפילו למנוע מכם את הזכות לקצת מיזוג אוויר. האשמים מבחינת ארדן הם משרד האנרגיה, אשר “עובד בלי תוכנית מסודרת”, “התעלם מהמגמות העולמיות” ו”מתנהל רק ממשבר למשבר”, ומשרד האוצר, ש”מתפקד רק כגזבר”
ניטור ודיגום: רוב דרישות החוק לגבי ניטור האוויר מולאו כלשונן. עם זאת, באופן מעשי מערך ניטור האוויר לוקה בחסר משמעותי, המקשה על קבלת תמונת מצב של זיהום האוויר והשלכותיו על בריאות האוכלוסייה בישראל. על כן, יש לעבות את הפריסה הגיאוגרפית של מערך הניטור, את סוגי המזהמים המנוטרים וכן לבצע את תכנית הדיגום הרב-שנתית

גם אם אתם שומרים על הסביבה, אל תוותרו על הזמנות לחתונה מעוצבות ומדהימות המודפסות על נייר נטול עץ הידידותי לסביבה. אחרי הכל, חתונה היא אירוע של פעם בחיים, הלא כן? שיהיה המון מזל טוב!

היתרי פליטה: בסעיף זה מצאנו שהחוק מולא.

מעין חיים, רכזת איכות אוויר בקואליציה לבריאות הציבור וכותבת הדוח: “חוק אוויר נקי הוא חוק מצוין שנותן כלים רבים לשיפור איכות האוויר, אולם השפעתו האמיתית של החוק נמדדת ביישומו. על אף שרוב דרישות החוק מולאו, בכדי להשיג את מטרותיו יש לעשות שימוש נרחב יותר בכלים שהחוק נתן, בייחוד בשנים הקרובות בהן ייבחנו מחדש ערכי איכות האוויר, יוגשו בקשות להיתר פליטה על ידי רוב מפעלי התעשייה, ייבחן יישומה של התוכנית הלאומית לצמצום זיהום האוויר בישראל בתקווה שתאושר בקרוב, ותישקל הכרזה על אזורים נפגעי זיהום אוויר